In de Putten

Nooit eerder heeft een diersoort zo’n nefaste invloed op haar leefomgeving gehad als de mens. Andere soorten verdwijnen aan sneltreintempo uit onze natuur. Dirk Draulans woont aan de rand van een natuurgebied in de Doelpolder dat gecreëerd werd als compensatie voor natuur die verloren ging bij de uitbreiding van de Antwerpse haven. Vanuit zijn luie zetel ziet hij zeldzame grutto’s, lepelaars en kiekendieven. Maar hij ziet ook opportunisten als Canadese en Egyptische ganzen die het gebied inpalmen, en hij ziet vossen die natuurbeschermers met een dilemma opzadelen. De regio rond de natuurgebieden Putten West en Putten Weiden is een conflictzone, want de belangen van landbouw, industrie en natuur lijken er onverzoenbaar. Natuurliefhebber Draulans neemt het standpunt in van de natuurminnaar die meent dat niet alleen kwetsbare mensen, maar ook kwetsbare dieren aandacht verdienen. Natuur trekt in een door economie gestuurde maatschappij bijna automatisch aan het kortste eind. Er is geen ongerepte natuur meer in ons land, er is alleen nog natuur die gedoogd wordt, of die gemaakt wordt op plaatsen waar ze zo min mogelijk in de weg ligt. Dirk Draulans schetst waarom dat doodjammer is. ‘In de Putten’ is een informatieve voordracht doorspekt met humor en anekdotes, onder meer over dieren uit ieders omgeving.

Een voordracht van Dirk Draulans?

NEEM CONTACT OP

info@dirkdraulans.be

dirk.draulans@knack.be

Volg Dirk op facebook